Tuần thứ 49 (từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
4/12
Sáng1.5 ngày. BTV Tỉnh Ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội Trường Tỉnh ủyCác đồng chí Phó Giám đốc cùng tham dự
1,5 ngày. Đảng Ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIĐ/c Thịnh
Phó Giám đốc
Hội trường Tầng 4 Sở Tài chính
Chiều16h00. Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh tổ chức phiên họp để xử lý một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng đối với đề nghị của Công ty Cổ phần Biệt thự Nghỉ dưỡng Mỹ Khê tại Văn bản số 04/2023/CV-MK ngày 24/11/2023 về việc đề xuất xem xét lại giá đất tính thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm và miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê.  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Nam
Phó Giám đốc
Phòng họp 2 UBND tỉnh
Thứ 3
5/12
Sáng    
Chiều    
Thứ 4
6/12
Sáng7h30. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026)  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội trường Tỉnh ủy
7h30. Sở Tài chính (Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh trong Tố tụng hình sự) tổ chức phiên họp Hội đồng để đi kiểm tra hiện trạng tài sản và bàn phương án định giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Nam
Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Chiều13h30. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026)  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội trường Tỉnh ủy
14h00. Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp để thảo luận, thống nhất giải quyết (hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết) nội dung đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh tại Công văn số 127/HKH ngày 16/10/2023 về đề nghị xem xét số người làm việc tại hội để được hỗ trợ kinh phí hoạt động  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Thịnh
Phó Giám đốc
Phòng họp Sở Nội vụLãnh đạo phòng HCSN dự thay lãnh đạo
Thứ 5
7/12
Sáng7h30. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026)  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội trường Tỉnh ủy
Chiều13h30. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026)  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội trường Tỉnh ủy
Thứ 6
8/12
Sáng7h30. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026)  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội trường Tỉnh ủy
8h00. UBND tỉnh thông báo tổ chức họp trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng,quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  Tài liệu: File đi kèmChưa
phân công
Phòng họp 3 UBND tỉnhVP dự họp
Chiều14h00. UBND huyện Lý Sơn mời tham dự bàn giao tài sản và biên chế theo Đề án sáp nhập Ban Quản lý cảng Lý Sơn vào Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải  Tài liệu: File đi kèmChưa
phân công
Trung tâm Chính trị -Hành chính huyện Lý Sơn
13h30. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026)  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Hội trường Tỉnh ủy
Thứ 7
9/12
Sáng10h30. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh mời cơm thân mật Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2023 và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân  Tài liệu: File đi kèmĐ/c Luyện
Giám đốc
Bộ CHQS tỉnh
Chiều    
Chủ nhật
10/12
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở xử lý công việc tại cơ quan